Nepal Public Policy Review

Connecting research to public policy

Open Call for Papers

The Policy Research Institute (PRI) is a think tank of the Government of Nepal established to provide the government with research-based policy advice. In-house research, research collaboration, and broader engagement with the policy research community are how PRI carries out and bolsters policy research. To complement this, PRI has been promoting Nepal Public Policy Review (NPPR) a flagship peer-reviewed journal to promote policy research conducted by external scholars and policy professionals. NPPR is indexed in Nepal Journals Online (NepJol) in the ‘New Title’ category. It has already published three full volumes of articles in print and online and is currently publishing individual articles online.

The journal is bilingual (accepting articles in English as well as in Nepali language) and multidisciplinary covering all sectors of public policy including economics, governance, social issues, health, education, international relations, agriculture, environment, science, technology, and innovation.

It publishes two types of articles, namely Research articles and Review articles. Both types of articles should contain research-based data and information that are suitable for implementation in public policy. In other words, only the content that bridges research knowledge and policy is publishable in the NPPR. Such materials can be created independently or collaboratively by researchers and policy professionals.

We are pleased to inform you that we are publishing the next issues of Nepal Public Policy Review (NPPR), with revised aims and scope and in a new user-friendly style. The journal will from now on operate as an academic gateway to disseminate new knowledge generated in a ready-to-use form for public policy. Its ultimate goal is aimed to help evidence-based policymaking by bridging research domains and policy domains and encouraging research collaboration between academic researchers and policy professionals.

You can submit your manuscript at nppr@pri.gov.np

Manuscripts will be accepted for peer review throughout the year.

We expect to complete the review process of all submissions typically within three months after receipt. All articles that pass through the review process and acceptance criteria will be published online immediately.

There is no Article Processing Fee (APC) to publish your article in this journal. All published articles will be made available freely under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

 

नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू

अनुसन्धान र नीतिको सेतु

शोधलेख पठाउनुहुन सदा खुला आह्वान

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (PRI) नेपाल सरकारलाई अनुसन्धानमा आधारित नीति सल्लाह प्रदान गर्न स्थापना गरिएको थिङ्क ट्याङ्क हो । प्रतिष्ठानले आन्तरिक अनुसन्धान, अनुसन्धान सहकार्य, र नीति अनुसन्धान समुदायसँग बृहत्तर संलग्नता मार्फत अनुसन्धानलाई बलियो बनाई सम्पन्न गर्ने गर्दछ । यस कार्यलाई परिपूरण गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठानले बाह्य अनुसन्धानकर्ता र नीतिकर्मीहरूद्वारा गरिएको नीति अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू (NPPR) नामको एक विज्ञ-समीक्षित जर्नलको प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो जर्नल हाल नेपाल जर्नल अनलाइन (NepJol) मा 'न्यू टाइटल' वर्गमा सूचीकृत छ र यसले तीन पूर्ण अङ्कहरू डिजिटल र मुद्रित रूपमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य एकल शोधलेखहरूको डिजिटल प्रकाशन गरिरहेको छ ।

यो जर्नल द्विभाषी (अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा लेख प्रकाशित हुने) र अर्थशास्त्र, विकास, सुशासन, कानून, राजनीति, सामाजिक समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन लगायत सबै नीति क्षेत्रहरू समेट्ने बहुविषयक (multidisciplinary) जर्नल हो ।

यसमा अनुसन्धान लेख (Research article) र समीक्षा लेख (Review article) गरी दुई किसिमका लेखहरू प्रकाशन हुन्छ । दुवै प्रकारका लेखहरूमा सार्वजनिक नीतिमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमको अनुसन्धान-नि:सृत तथ्याङ्क र सूचना हुनुपर्नेछ । अर्को शब्दमा, अनुसन्धानात्मक ज्ञान र नीतिको पुल हुने किसिमको सामग्री मात्र NPPR मा प्रकाशनयोग्य सामग्री हो । यस्ता सामग्री अनुसन्धानकर्ता र नीतिकर्मीहरूले स्वतन्त्र रूपमा वा सहकार्यमा सिर्जना गर्न सक्नेछन् ।

हामीले नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू (NPPR) को आगामी अङ्कहरू परिमार्जित उद्देश्य र दायराका साथ र प्रयोगकर्ता-मैत्रिन् नयाँ शैलीमा प्रकाशित गर्दैछौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा हामी खुशी छौँ । यस जर्नलले अबदेखि सार्वजनिक नीतिको लागि प्रयोग-गर्न-तयार स्वरूपमा सिर्जना गरिएका नयाँ ज्ञानलाई फैलाउन प्राज्ञिक प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्नेछ । यस जर्नलको अन्तिम लक्ष्य भनेको प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू र नीतिकर्मीहरूबिचको अनुसन्धान सहकार्यलाई प्रोत्साहित गरेर अनुसन्धान क्षेत्र र नीति क्षेत्रलाई जोड्दै प्रमाणमा-आधारित नीति निर्माणमा मद्दत गर्नु हो ।

तपाईँका शोधलेखका पाण्डुलिपि हामीलाई यस इमेल ठेगानामा पठाउनुहोस्: nppr@pri.gov.np

पाण्डुलिपि वर्षैभरि जुनसुकै समयमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।

हामी सबै पाण्डुलिपिको समीक्षा प्रक्रिया सामान्यतया पाण्डुलिपि प्राप्त भएको तीन महिना भित्र पूरा गर्ने अपेक्षा गर्दछौँ । समीक्षा प्रक्रिया र स्वीकृतिका मापदण्डहरू पार गर्ने सबै लेखहरू तुरुन्तै अनलाइन प्रकाशित हुनेछन्।

यस जर्नलमा तपाईँको लेख नि:शुल्क प्रकाशित गरिन्छ। सबै प्रकाशित लेखहरू Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) अन्तर्गत सबैलाई नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।